Met deze spel(d)regels houden we ons leskaart systeem overzichtelijk en duidelijk voor iedereen! English? Click here.

#1 AANMELDEN 

Mail ons dat je wilt starten met jouw voorkeur voor dag & tijd op info@atelierkleurstof.nl of gebruik het online aanmeldformulier. We bepalen samen met jou de datum voor je eerste les. 

#2 ABONNEMENT 

De naailessen kosten €300 per lesperiode van 12 lessen. Het abonnement geldt voor een wekelijks vast lesmoment met een vaste docent tot wederopzegging, met een minimale duur van 12 lessen. 

 #3 LESROOSTER 

Er is elke week les met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Je vindt het lesrooster op onze website atelierkleurstof.nl.  

#4 GROEPSGROOTTE 

Een lesgroep telt minimaal zes en maximaal 8 personen, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. Dit is inclusief eventuele inhalers. 

#5 BETALING 

De factuur van je abonnement ontvang je per e-mail en betaal je online. Betaal je in één keer, dan krijg je korting op je abonnementsgeld. Geef je keuze aan bij de start van je lessen. 

  • In één factuur van € 290 per lesperiode, te voldoen 3 weken vóór de eerste les van de lesperiode.  
  • In twee facturen van € 150 per lesperiode, de eerste voldoe je 3 weken vóór de eerste les van de lesperiode en de tweede factuur voldoe je vóór de vijfde les van de lesperiode. 

#6 PROEFABONNEMENT 

Als je start kun je eenmalig een proefabonnement afsluiten voor een lesperiode van 6 lessen. Dit abonnement kost € 157.50, te voldoen 2 weken vóór de eerste les. Na de vierde les van dit abonnement zetten we jouw proefabonnement om in een regulier abonnement.  

Wil je stoppen na het proefabonnement? Dan kun je tot 24 uur na de vierde les aangeven dat je niet door wilt gaan met de lessen. Dit doe je per e-mail aan: info@atelierkleurstof.nl.  

#7 GEMISTE LES 

Mis je een les door ziekte, werk of een andere reden? Je kunt 2 gemiste lessen per lesperiode van 12 lessen inhalen, binnen de lesperiode, in een andere groep. Meer gemiste lessen vervallen. 

Let op: dit is een service op basis van beschikbaarheid. Alleen als je op tijd hebt afgemeld voor de gemiste les kun je gebruik maken van deze service. Afmelden kan tot 4 uur van tevoren telefonisch of via WhatsApp bij je docente. Neem contact op met jouw eigen docente wanneer je wilt inhalen, zij kijkt wat er voor je mogelijk is. 

Ga je langer dan 1 week op vakantie tijdens de lesweken? Dan kun je met je docente verlenging van de abonnement-periode bespreken als je dat tenminste 1 maand vóór je vakantie doet. 

Inhalen is niet mogelijk bij het proefabonnement. 

#8 UITVAL 

Als door ziekte van de docente of overmacht een les uitvalt, schuift de looptijd van je lesperiode een week op. 

#9 OPZEGGEN 

Na afloop van de eerste lesperiode van 12 weken is het abonnement wekelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 3 weken. Opzeggen doe je per e-mail aan: info@atelierkleurstof.nl

Het te veel betaalde lesgeld van de lopende lesperiode restitueren we. We houden de datum van je schriftelijke opzegging aan bij het bepalen van de restitutie. 

#10 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Natuurlijk doen we ons uiterste best om rekening te houden met onvoorziene persoonlijke omstandigheden mochten die zich voordoen. Lees de algemene voorwaarden van Atelier Kleurstof even na.