1. Definities


Onder de naam Atelier Kleurstof worden door Marlous Nacken en door haar aangezochte medewerkers, naailessen, haaklessen en workshops gegeven alsmede feestjes met als thema “het naaien en/of haken van kinderkleding en accessoires” georganiseerd.
Met cursus(en) worden zowel naailessen als workshops als feestjes bedoeld.
Met lesgeld wordt de prijs voor cursussen bedoeld.
Met cursisten worden deelnemers aan cursussen bedoeld.
Met cursusleider wordt diegene bedoeld die de cursus geeft.

2. Aanmelding


Aanmelding voor een cursus is pas definitief zodra het lesgeld is ontvangen.
Deelname aan een cursus is pas mogelijk nadat het lesgeld is betaald.
In geval de cursist minderjarig is dient aanmelding te geschieden door een van zijn ouders of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

3. Cursusleider


De cursussen worden gegeven door Marlous en/of door haar aangezochte medewerkers. Zulks naar keuze van Atelier Kleurstof. Atelier Kleurstof heeft het recht om een andere cursusleider dan de oorspronkelijk aangekondigde persoon aan te wijzen.

4. Voorwaarden voor de dienstverlening


Deelname aan cursussen geschiedt op eigen risico.
Atelier Kleurstof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele materiele schade en of letsel schade.
Cursisten zijn aansprakelijk voor door hen veroorzaakte schade. In het geval de cursist minderjarig is, is de ouder of zijn wettelijk vertegenwoordiger aansprakelijk.

5.Annuleringsvoorwaarden

Aanmelding is pas definitief na ontvangst betaling.

Bij annulering tot twee weken van te voren bent u 20% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering tot één week van te voren bent u 50% van het lesgeld verschuldigd. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Ziekte en verzuim geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

Babyshower: Indien de aanstaande moeder ten gevolge van de zwangerschap niet in staat is om een geboekte babyshower bij te wonen. Kan in overleg een andere datum worden afgesproken. Die andere datum moet dan binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum voor de babyshower liggen.

Privéles: Een cursist die een privé naailes of haakles heeft geboekt kan tot 24 uur te voren verzoeken die privé naailes te verplaatsen naar een andere datum binnen dertig dagen na de oorspronkelijk geplande datum.

6. Aanname cursisten

Atelier Kleurstof behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen cursisten te weigeren. In dat geval wordt eventueel reeds betaald cursusgeld waarvoor nog geen cursus is genoten, gerestitueerd.

7. Nieuwsbrief

Door aanmelding voor een cursus gaat de cursist akkoord met het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De cursist heeft steeds het recht op inzage en verbetering en verwijdering uit het bestand.